Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens

1/2009

HL1


Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier

ISSN 2080-4555


SPIS TREŚCI

pobrań / downloads: 2321pobierz pdf pobierz pdf / full text pdf

Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio

Stanisław JUSZCZYK, Augustyn SURDYK

strony / pages: 11 - 21pobrań / downloads: 10217pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles
I. ARTYKUŁY/ARTICLES

Czy jesteś kompetentny interkulturowo? Projekt gry sytuacyjnej

Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA, Britta STŐCKMANN

strony / pages: 25 - 32pobrań / downloads: 3233pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Funkcja gier w treningach interkulturowych

Cecylia BARŁÓG

strony / pages: 33 - 40pobrań / downloads: 3527pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Kulturotwórcza funkcja bajek i gier historycznych – koncepcja nauczania historii dzieci w wieku 1–4 lat

Martyna BIAŁEK

strony / pages: 41 - 50pobrań / downloads: 3115pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Gra w (nie)porozumienie

Małgorzata BORTLICZEK

strony / pages: 51 - 60pobrań / downloads: 3080pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Narracyjne gry fabularne jako droga do nieświadomości

Aleksandra BUSSE-BRANDYK, Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK

strony / pages: 61 - 74pobrań / downloads: 4881pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Interdyscyplinarne nauczanie z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej. Edukacyjne gry i programy on-line w nauczaniu języka obcego osób dorosłych – elementy neuropsychologii

Agata HOFMAN

strony / pages: 75 - 84pobrań / downloads: 2903pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Koncepcja relacji wspomagającej C.R. Rogersa jako inspiracja dla glottodydaktyki na kierunkach neoflologicznych. O roli nauczyciela akademickiego i technikach ludycznych

Paweł HOSTYŃSKI

strony / pages: 85 - 102pobrań / downloads: 4886pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Gry, procedury, przewidywalność – w kontekście polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej

Arkadiusz JABŁOŃSKI

strony / pages: 103 - 112pobrań / downloads: 2502pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Ontologia myślenia strategicznego

Jan Franciszek JACKO

strony / pages: 113 - 122pobrań / downloads: 5803pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Zabawa w teatr. Kształcenie językowe z wykorzystaniem perspektywy neurobiologicznej i psychoruchowych predyspozycji uczniów

Kamila KRASZEWSKA

strony / pages: 123 - 136pobrań / downloads: 3827pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Ciągle ta sama historia? O powtarzalności fabuł w narracyjnych grach fabularnych

Stanisław KRAWCZYK

strony / pages: 137 - 154pobrań / downloads: 3388pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry

Aleksandra MOCHOCKA

strony / pages: 155 - 176pobrań / downloads: 5680pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym

Michał MOCHOCKI

strony / pages: 177 - 190pobrań / downloads: 3954pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Polskie palindromy dawniej i dziś

Tadeusz MORAWSKI, Augustyn SURDYK

strony / pages: 191 - 204pobrań / downloads: 4189pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Doświadczanie tożsamości narodowej a współczesne gry sportowe. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w relacji tabloidów

Ryszard NECEL

strony / pages: 205 - 212pobrań / downloads: 3814pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

E-sport z perspektywy teorii sportu

Andrzej STĘPNIK

strony / pages: 213 - 222pobrań / downloads: 10294pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji

Augustyn SURDYK

strony / pages: 223 - 244pobrań / downloads: 4083pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Nauczanie projektowania gier komputerowych. Oczekiwania studentów a doświadczenia profesjonalistów

Jakub SWACHA, Adam SKRZYSZEWSKI

strony / pages: 245 - 256pobrań / downloads: 4456pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Życie w grze, seks w grze

Jerzy Zygmunt SZEJA

strony / pages: 257 - 268pobrań / downloads: 5893pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa

Artur URBANIAK

strony / pages: 269 - 278pobrań / downloads: 5884pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

„Gra” w uwodzenie. Seduction community jako nowe zjawisko społeczne

Sławomir WACEWICZ

strony / pages: 279 - 288pobrań / downloads: 4841pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Gra jako model społeczny. O potrzebie grania w społeczeństwie współczesnym

Michał WRÓBLEWSKI

strony / pages: 289 - 301pobrań / downloads: 5801pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles
II. RECENZJE/REVIEWS

An Introduction to Game Studies. Games in Culture. (Radosław BOMBA, „Jak badać gry komputerowe?”)

Frans MÄYRÄ

strony / pages: 305 - 308pobrań / downloads: 3900pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Kobyła ma mały bok. Czyli o polskich palindromach (Martyna BIAŁEK, Agata HOFMAN)

Tadeusz MORAWSKI

strony / pages: 309 - 312pobrań / downloads: 2555pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Augustyn SURDYK (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007., Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język–kultura–komunikacja” nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. (Agata HOFMAN, Monika MOTYKA)

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

strony / pages: 313 - 322pobrań / downloads: 4158pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

strony / pages: 323 - 326pobrań / downloads: 1453pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

strony / pages: 327 - 329pobrań / downloads: 1814pobierz pdf pobierz pdf / full text pdfpowiązane powiązane artykuły / related articles

Całość Homo Ludens 1-2009

pobrań / downloads: 10103pobierz pdf pobierz pdf / full text pdf