Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Homo Ludens

Czasopismo ludologiczne
Polskiego Towarzystwa
Badania Gier
Forum PTBG Strona Główna
„Homo Ludens” – (ISSN 2080-4555) pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej - przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Artykuły dostępne są także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Do wszystkich artykułów periodyku możliwy jest bezpłatny dostęp pełnotekstowy z tej witryny.


„Homo Ludens” (ISSN 2080-4555) is the official journal of the Games Research Association of Poland (Polskie Towarzystwo Badania Gier). The journal carries original articles on various aspects of ludology as broadly perceived games research in the humanities, social and other sciences. It presents a representative survey of empirical and theoretical research conducted in this area in Poland and abroad as well as reflections on issues in the area of game studies. It also publishes selected book reviews in this area. The language of the journal is basically Polish but articles in English and German are also accepted. The journal is issued on line in a form of a continuous publication - before publishing of the final versions of the texts on its website early citation versions are available. The articles are also available in a print version of the journal issued usually after the publication of the final digital version. The original version of the journal is the digital one. Free of charge full-text access to all of the articles is available on this site.


HL1 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1/2009 pobierz pdf
HL2 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(2)/2010 pobierz pdf
HL3 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(3)/2011 pobierz pdf
HL4 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(4)/2012 pobierz pdf
HL4 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(5)/2013 pobierz pdf
HL4 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(6)/2014 pobierz pdf
HL7 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(7)/2015 pobierz pdf
HL8 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 2(8)/2015 pobierz pdf
HL9 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(9)/2016 pobierz pdf
HL10 dostęp pełnotekstowy
full-text access

Numer 1(10)/2017 pobierz pdf
HL11 dostęp dla wczesnego cytowania
early citation access

Numer 1(11)/2018 pobierz pdf


Kolegium Redakcyjne/Editorial board

Redaktor założyciel/Founding Editor:
Augustyn Surdyk

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief:
Augustyn Surdyk

Z-ca redaktora naczelnego/Associate Editor:
Jerzy Zygmunt Szeja

Asystenci redaktora naczelnego/
Assistants to the Editor:

Stanisław Krawczyk
Jakub Marszałkowski

Redaktorzy językowi/Language Editors:
Graham Knox-Crawford (English)
Dorota Ucherek (Polski)
Britta Stöckmann (Deutsch)

Sekretarz czasopisma/Editorial Secretary:
Dorota Ćwiklińska-Surdyk

Rada Naukowa/Academic Advisory Board

Przewodniczący/Chair: Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer (Poznań)

Członkowie/Members:
Prof. Dr. Espen Aarseth (Copenhagen)
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Poznań)
Prof. Dr. Catalina Jiménez Hurtado (Granada)
Prof. zw. dr hab. Izabela Prokop (Poznań)
Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Poznań)
Prof. Dr. Aki Järvinen (Sheffield)
Prof. Dr. Linus Jung (Granada)
Prof. Dr. Frans Mäyra (Tampere)
Prof. Dr. Silvia Montero Martinez (Granada)
Prof. Dr. Rosa Maria Muñoz Luna (Malaga)
Prof. UP dr hab. Henryk Noga (Kraków)
Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Łódź)
Prof. Dr. Olli Sotamaa (Tampere)
Prof. UG dr hab. Halina Stasiak (Gdańsk)
Prof. Dr. Lidia Taillefer de Haya (Malaga)

Rada Redakcyjna/Editorial Advisory Board

Przewodnicząca/Chair: Prof. UWr dr hab. Anna Gemra (Wrocław)

Członkowie/Members:
Prof. USWPS dr hab. Mirosław FiliciakProf. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński
Prof. DSW dr hab. Jan StasieńkoProf. UJK dr hab. inż. Jan Zych
Dr hab. Michał WendlandDr Joanna Andrzejewska
Dr Andrzej BełkotDr Radosław Bomba
Dr Dorota Chmielewska-ŁuczakDr Agnieszka Dytman-Stasieńko
Dr Maria B. GardaDr Dariusz Grzybek
Dr Dobrosława Grzybkowska-LewickaDr Agata Hofman
Dr Paweł HostyńskiDr Rolisław Jan Kolbusz
Dr Piotr KubińskiDr Tomasz Z. Majkowski
Dr Aleksandra MochockaDr Michał Mochocki
Dr Agnieszka NowickaDr Piotr Ratajczyk
Dr Agata SkórzyńskaDr Tomasz Smejlis
Dr Michał SołtysiakDr Britta Stöckmann
Dr Anna Szczepaniak-KozakDr Dominika Urbańska-Galanciak
Dr Zbigniew WałaszewskiDr Agata Zarzycka


Listę recenzentów zgodnie z wymogami MNiSW stanowią połączone gremia Rady Naukowej i Rady Redakcyjnej.

Wymogi publikacji
Teksty można nadsyłać drogą mailową na adres homoludens@ptbg.org.pl do 31 grudnia każdego roku. Artykuł powinien obejmować maksymalnie 10–12 stron autorskich, czyli 18–21,6 tys. znaków ze spacjami. Dłuższe teksty rozpatrywane będą indywidualnie. Szczegółowy opis wymogów publikacji w języku polskim można pobrać w pliku .pdf.


Stylesheet
Manuscripts should be sent via e-mail to homoludens@ptbg.org.pl till December 31st each year. An article is not to exceed 10-12 pages (18,000-21,600 characters). Longer papers will be treated individually. Please format your paper according to the APA (American Psychological Association) stylesheet available at http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/.