Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Działalność społeczna i edukacyjna

Seminarium „Wykorzystanie gier poważnych (ang. serious games) w budowaniu świadomości sytuacyjnej u menedżerów bezpieczeństwa”

W dniu 16 stycznia 2017 r. w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), w formie zajęć seminaryjnych, w ramach spotkania Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy ILS UAM, odbyło się spotkanie elitarnej grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych grami poważnymi. W trakcie spotkania referowane były wyniki badań naukowych na temat wykorzystania gier poważnych do budowania świadomości sytuacyjnej w służbach zarządzania kryzysowego. Wprowadzeniem do seminarium był krótki pokaz z omówieniem systemów, które skonstruowano w ramach projektu, a następnie merytoryczna wymiana poglądów.

Główne cele zrealizowanego seminarium to:

1. zebranie opinii na temat skutecznego wykorzystywania mechanizmów growych oraz komunikacji mobilnej w akcjach ratowniczych;

2. zdefiniowanie kolejnych warunków brzegowych na skonstruowanie nowej wersji gry poważnej, uwzględniającej funkcjonalności smartfona dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej w akcjach ratowniczych.

Idea budowania świadomości sytuacyjnej poprzez gry poważne jest implementowana w środowisku menedżerów bezpieczeństwa od lat pięćdziesiątych XX wieku. Rutynowo omawiane są poziomy swojej świadomości sytuacyjnej, a odpowiednio przygotowani decydenci stosują psychologię poznawczą, by móc lepiej przygotować personel do działań w obszarze bezpieczeństwa. Świadomość sytuacyjna jest meta-umiejętnością, gdyż bazuje na umiejętnościach już wcześniej wyuczonych, umożliwiając wykorzystanie własnych zdolności poznawczych w celu maksymalizacji pożądanych efektów. Osiągnięcie profesjonalizmu wymaga agregacji i selekcji strumienia informacji oraz zrozumienia, jak stany emocjonalne mogą oddziaływać na myślenie i zachowanie. Już ponad 20 lat temu świadomość sytuacyjna została zasymilowana przez środowisko naukowe zajmujące się psychologią decyzji uzależnionej od zoperacjonalizowania wszelkich dostępnych w danym czasie informacji. Gry poważne (zaimplementowane mechanizmy growe) umożliwiają wypracowanie nowego modelu kształcenia menedżerów bezpieczeństwa.

Prowadzący seminarium:
dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego 

========================================================

Gra planszowa "Odkrywcy Internetu" o bezpieczeństwie w sieci

We wrześniu 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu powstała edukacyjna gra planszowa pt. „Odkrywcy Internetu”. Gra uczy bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Przedstawia konsekwencje niewłaściwych zachowań i uczy jak zadbać w Internecie o bezpieczeństwo własne czy też swoich bliskich. Jako eksperci merytoryczni w tworzeniu gry uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Badania Gier: dr Emanuel Kulczycki i dr Augustyn Surdyk. Gra w wersji „pudełkowej" już niedługo trafi do bibliotek publicznych w Wielkopolsce, ale już dziś można ją bezpłatnie pobrać ze strony http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=27.

Głównym zadaniem projektu, w czasie którego powstała gra był rozwój warsztatu dydaktycznego wielkopolskich bibliotekarzy oraz wspomaganie prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci i prawa autorskiego dla dzieci i młodzieży. Chcąc skuteczniej edukować poprzez zaprojektowaną grę, w pierwszych dwóch tygodniach września sześćdziesięciu wielkopolskich bibliotekarzy zostało przeszkolonych podczas 2-dniowych warsztatów. Na zajęciach rozwinęli swoją wiedzę z zakresu edukacji informacyjnej i medialnej oraz rozegrali grę.

Oprócz gry przygotowano również krótkie szkolenie e-learningowe poszerzające treści, które w grze planszowej przedstawione są w sposób hasłowy. Uczestnicy projektu mają nadzieję, że gra będzie pretekstem do dalszej dyskusji na temat niwelowania zagrożeń wirtualnego świata.

Źródło: http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=1&id=45440&lang=PL

========================================================

W piątek 28 września 2012 r. Politechnika Poznańska zorganizowała „Noc Naukowców”. W ramach jednego z jej wydarzeń – „Polibuda Gaming Zone” – na zaproszenie organizatorów w wykładach oraz animacji strefy gier planszowych uczestniczyli członkowie Polskiego Towarzystwa Badania Gier: mgr Mikołaj Czechlewski, mgr inż. Jakub Marszałkowski, mgr Stanisław Krawczyk oraz dr Augustyn Surdyk. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.naukaipostep.pl/pgz/

=====================================================================

W Dniu Dziecka (1.06.2012 r.) Politechnika Poznańska zorganizowała imprezę dla dzieci pracowników pod nazwą "Maili naukowcy". Organizatorem był Dział Informacji i Promocji (organizator Nocy Naukowców). Impreza stanowiła inaugurację większego przedsięwzięcia pod nazwą "Poznańska Politechnika Dziecięca". W wykładach i warsztatach poświęconych tematyce gier wzięli udział członkowie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier w osobach mgr. Mikołaja Czechlewskiego, mgr. inż. Jakuba Marszałkowskiego, dr. Augustyna Surdyka oraz mgr. inż. Krzysztofa Wardzińskiego.

=====================================================================
Członek PTBG, dr Augustyn Surdyk, 12 kwietnia 2012 r. wygłosił wykład dla słuchaczy Kolorowego Uniwersytetu UAM w Poznaniu nt. „Nauka i zabawa. Co może interesować naukowca w grach?”. Słuchaczami Kolorowego Uniwersytetu są dzieci, a wykładowcami pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi oraz dzieci. Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl

 

Dr Augustyn Surdyk: anglista, językoznawca, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM, Od 2004 r. członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badania Gier, członek Zarządu Głównego – Skarbnik, członek-założyciel oraz Przewodniczący Zarządu Poznańskiego Koła PTBG przy ILS UAM; Opiekun Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej, Opiekun sekcji ludologicznej KNSLS. Od 2005 r. organizator corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”. Od 2009 r. założyciel i Kierownik Pracowni Badań Ludologicznych ILS UAM; inicjator i Kierownik kursów dokształcających dla nauczycieli w ILS UAM: „Nowe technologie w nauczaniu języków obcych”, „Konstruowanie gier edukacyjnych w nauczaniu języków obcych”; Kierownik Studiów Podyplomowych Glottodydaktyki w ILS UAM. Od 2009 r. założyciel i Redaktor Naczelny ludologicznego czasopisma naukowego „Homo Ludens”.


====================================================================
Poznański Park Technologiczny 3D jest głównym organizatorem projektu „Zajęcia Pozalekcyjne. Poznański Park Technologiczny 3D. Zrób z Nami Swój Internet!" (więcej informacji na stronie http://www.zrobznamiswojinternet.pl). Do udziału w projekcie i wygłoszenia wykładów nt. ludologii i licznych aspektów badania i konstruowania gier organizatorzy zaprosili m.in. poszczególnych członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa od 1 maja 2009 do 28 lutego 2010.
Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie lub podniesienie zawodowych
kompetencji informatycznych uczestników Projektu w zakresie kreowania
grafiki 3D i projektowania witryn/gier 3D.
Uczestnikami projektu jest 130 uczniów poznańskich techników:
-Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta,
Poznań, Kazimierza Wielkiego 17 (technik technologii odzieży sp. plastyczne
projektowanie ubioru, modelowania i wytwarzania odzieży);
-Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Adres: Junikowska
35 (tytuł zawodowy plastyk; sp. reklama wizualna, projektowanie przestrzenne);
- Technikum Ekonomiczno-Administracyjne Nr 1, Poznań, Marszałkowska 40 (technik informatyk; sp. grafika komp., projektowanie stron WWW);
- Technikum Nr 19 w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Poznań, ul. 28
Czerwca 1956r. 352/360 (technik informatyk, sp. grafika komp.);
- Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Budowlanych, Poznań,
ul. Grunwaldzka 152 (technik architektury krajobrazu).
Dotychczas wykłady dla uczniów biorących udział w projekcie wygłosili dr Augustyn Surdyk (29.06.2009: „Ogólne wprowadzenie do ludologii”) i mgr inż. Krzysztof Wardziński (29.06.2009: „Sztuczna inteligencja w grach”).
 


=====================================================================
Członek PTBG, dr inż. Jan Zych, 25 lutego 2009 uczestniczył w warsztatach dla ekspertów z wojewódzkich struktur zarządzania kryzysowego. Rozgrywana gra symulacyjna posłużyła jako background do dyskusji nad możliwościami wykorzystania gier i symulacji do edukacji kadr reagowania kryzysowego oraz doskonalenia procesów zarządzania kryzysowego. Uczestnikom zaprezentowane zostały przykłady zastosowania gier i symulacji w administracji publicznej w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej.

Gra ta to m.in. symulacja zarządzania wieloszczeblową organizacją w sytuacji ograniczonych zasobów, utrudnionej komunikacji i wybuchających kryzysów.

Dr inż. Jan Zych jest cybernetykiem, autorem gier: Gambit, Gambler, GMX.

Problematyką konstruowania komputerowych gier symulacyjnych zajmuje się od kilkunastu lat. Jest wykładowcą akademickim, prowadzi m.in. przedmiot "gry decyzyjne".
====================================================================

W dniach 22-23 listopada 2008 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, pod tytułem „XXI wiek – wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych”. Informacje pod adresem www.gry2008.konferencja.org. W konferencji wzięli udział uczniowie klasy 1D – „Norwid” (rozszerzony język polski, historia) III L.O. im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Licealiści, jak i opiekunowie grupy zostali zwolnieni z wszelkich opłat konferencyjnych.

====================================================================
Przedstawiciele PTBG w osobach Przewodniczącego (dr Jerzy Szeja) oraz Zastępcy Przewodniczącego (dr Mirosław Filiciak) zostali zaproszeni do udziału w pracach Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu, którego to spotkania odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prace te są spowodowane jednocześnie dążeniem rządu RP do odpowiedniej ochrony nieletnich w sytuacji istotnej zmiany kulturowej wynikającej z rozwoju środków społecznej komunikacji, jak i dyrektywami UE zmierzającymi do unormowania prawnego elektronicznych środków przekazu i zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństw europejskich ze szczególnym uwzględnieniem młodocianych.
W dniu 11.09.2008 r. odbyło się główne spotkanie inicjujące prace z udziałem reprezentacji odpowiednich władz RP oraz odpowiedniego grona reprezentantów mediów elektronicznych, ruchów społecznych i zaproszonych ekspertów (w tym ww. członków ZG PTBG oraz członka Rady PTBG - dr Dominiki Urbańskiej-Galanciak, która to reprezentuje Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego). Spotkaniu przewodniczyła Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska. Zastępca przewodniczącego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Rędziniak zrelacjonował przebieg konferencji Rady Europy w Sztokholmie, która dotyczyła przyszłości programu „Budowanie Europy z dziećmi i dla dzieci na lata 2009-11”.
W obrębia Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu powołano podzespoły:

1. Podzespół ds. zmian legislacyjnych – w celu:
- Dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie ochrony nieletnich.
- Wdrożenia przepisów mających na celu skuteczne zwalczanie pornografii dziecięcej i pedofilii, treści rasistowskich.
- Adaptacji rozwiązań mających na celu ułatwienie działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci instytucjom zajmujących się tą tematyką.
- Opracowania niezbędnych zmian w prawie polskim, wypracowanie treści porozumień pomiędzy rządem RP a dostawcami usług internetowych
- Prowadzenia współpracy międzynarodowej.
2. Podzespół ds. kampanii edukacyjnych i medialnych – w celu:
- Wymiany pomysłów dotyczących kampanii, wzmocnienie ich oddziaływania oraz objęcie patronatem przez KPRM. Jak edukować, współpraca z ekspertami.
- Aplikowania o środki unijne.
- Wprowadzania edukacji medialnej do szkół. Wykorzystanie gier w lekcjach w-f czy matematyki. „Komputer dla każdego”
- Zaproponowania zmian w Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego i Ustawie o Systemie Oświaty.
- Opracowania procedur postępowania wobec przypadków cyberbullingu w szkołach przez pedagogów, model współpracy z Policją.
3. Podzespół ds. regulacji telewizyjnych – w celu:
- Analizy obowiązków jakie nakłada na stacje telewizyjne polskie prawo i jakie inne rozwiązania prawne można stosować – OFCOM.
- Przygotowania polityki ochrony nieletnich w obliczu zmiany sposobu emisji programów na cyfrowy od 2015 r.
- Inicjowania badań na temat oglądalności TV przez młodych widzów i wpływu prezentowanych treści na rozwój nieletnich.
- Wypracowania jednolitego stanowiska nadawców w zakresie zasad ochrony nieletnich.
- Wypracowania technicznych sposobów ograniczania dostępu do niepożądanych treści w telewizji (np. stworzenia specjalnego panelu dla nieletniego użytkownika, określenia stosownych godzin emisji, oznaczenie programów).
4. Podzespół ds. bezpieczeństwa Internetowego i oprogramowania interaktywnego – w celu:
- Przyjęcia strategii działania na rzecz odpowiedniego oznaczania gier komputerowych i wideo w Polsce, przyjęcia karty zasad bezpieczeństwa serwisów społecznych.
- Opracowania zasad postępowania dla portali społecznościowych (jasny regulamin, możliwość wnoszenia skarg, możliwość kontaktu z prowadzącym portal).
- Zachęcania do wydzielenia przez ICP (Internet Content Providerów) serwisów z treściami obscenicznymi z ogólnej grupy usług.
- Blokowania witryn z pornografią dziecięcą.
- Wypracowania wspólnego modelu obsługi zgłoszeń.
5. Podzespół ds. bezpieczeństwa telefonicznego – w celu:
- Współpracy z siecią komórek INSAFE,
- Inicjowania przeprowadzenia badań na temat sposobów korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych.
- Wypracowania sposobów utrudniania kontaktu nieletnich z niepożądanymi treściami.
- Przeciwdziałania spamom telefonicznym.
- Uświadamiania użytkownikom niebezpieczeństw.
- Umożliwienia zgłaszania nielegalnych treści i otrzymywanych spamów.

Członkowie PTBG biorą aktywny udział w posiedzeniach ww. podkomisji.