Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Władze PTBG / Managing Board of GRAP

Władze PTBG wybrane przez Walne Zebranie Członków towarzystwa 21.11.2015 na kadencję 2016-2019

Zarząd Główny / The Managing Board

dr Jerzy Zygmunt Szeja
Przewodniczący / President

dr Maria Berenika Garda
Wiceprzewodnicząca / Vice President

mgr Stanisław Krawczyk
Sekretarz / Secretary

dr Augustyn Surdyk
Skarbnik / Treasurer, Przewodniczący Zarządu Poznańskiego Koła PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu / President of Poznań GRAP Centre

 

dr Michał Mochocki
Przewodniczący Zarządu Bydgoskiego Koła PTBG przy Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy / President of Bydgoszcz GRAP Centre

mgr Marcin Petrowicz
Przewodniczacy Zarzadu Krakowskiego Koła PTBG przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie / President of Kraków GRAP Centre

 

Członkowie Zarządu Głównego z głosem doradczym / Advisory Members:


dr Zbigniew Wałaszewski
Przewodniczący Zarządu Warszawskiego Koła PTBG przy Wydziale Pedagogiki UW / President of Warsaw GRAP Centre

dr Agata Hofman
Przewodnicząca Zarządu Gdańskiego Koła PTBG przy Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie / President of Gdańsk GRAP Centre

prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
Przewodniczący Zarzadu Wrocławskiego Koła PTBG przy Zakładzie Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu / President of Wrocław GRAP Centre

Rada / Advisory Council

mgr Bartosz Kuczyński
Przewodniczący / President

dr Dorota Chmielewska-Łuczak
Wiceprzewodnicząca / Vice President

dr Paweł Hostyński
Sekretarz / Secretary

mgr Justyna Janik
Członek / Open Seat

dr Dominika Urbańska-Galanciak
Członek / Open Seat