Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Czym jest PTBG?

Forum PTBG Strona Główna

Polskie Towarzystwo Badania Gier

PTBG to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce (założone w 2004 r. i zarejestrowane w 2005 r.). Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Towarzystwo organizuje – samodzielnie i we współpracy z instytucjami naukowymi –spotkania i panele naukowe oraz inne imprezy związane z badaniem gier. Ma zamiar upowszechniać i wydawać powstające w Polsce ludologiczne prace naukowe. PTBG propaguje ideę gier jako formy twórczego wykorzystania czasu, zamierza przedkładać władzom oświatowym wnioski dotyczące zastosowania gier w dydaktyce oraz projektować zainteresowanie nimi m.in. za pośrednictwem Internetu. Towarzystwo będzie również zajmować stanowisko w sprawach publicznych dotyczących gier. Planowana jest współpraca z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Badania Gier zapraszam serdecznie do zapoznania się ze statutem Towarzystwa w zakładce pt. „Statut PTBG”, pobrania deklaracji członkowskiej z linku zamieszczonego poniżej oraz wysłania go do Przewodniczącego Zarządu Głównego PTBG dr. Jerzego Szei na adres:
Jerzy Szeja
al. Węgrowska 31/6
07-130 Łochów

Deklarację członkowską można pobrać tutaj:
http://ptbg.org.pl/download/DEKLARACJA-nowa.pdf

Wysokość składki rocznej wynosi:
- dla studentów (osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA) 40zł
- dla pozostałych członków PTBG 60zł.

Mile widziane również wyższe wpłaty.

W przypadku członków wspierających (instytucji, organizacji i innych) każda deklaracja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd Główny i Radę Towarzystwa.

Termin wpłacania składek ustalono na 10 lutego każdego roku.

Składki należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań 
Nr konta bankowego: PKO BP SA, Oddział 14 w Poznaniu: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587

Tytułem: Składka członkowska za rok 201_ + imię i nazwisko wpłacającego.

Nr KRS: 0000234071
Nr REGON: 300185645
NIP: 77-92-31-000-3